Logo Ngàn Hạc Giấy

Website đang trong quá trình bảo trì và nâng cấp. Vui lòng nhấn nút bên dưới để theo dõi những hoạt động tại Hà Nội và Saigon. Đội ngũ phát triển đang làm việc tích cực để website được hoạt động trở lại. Hãy cứ dõi theo chúng tôi! :-)

GNX 2015 cover

* Góp Nắng Xuân 2015

* Báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2014

* Trăng Sáng Niềm Tin 2014

* Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014

* Dự án xây dựng lớp học thôn Bình Lợi

* Niềm Vui Bất Ngờ 6

* Góp Nắng Xuân 2014 - Tổng kết

* Tổng kết 2013